Brygida Kuźniak

Komisja habilitacyjna:

 • prof. dr hab. Genowefa Grabowska – przewodniczący komisji
 • dr hab. Izabela Lewandowska-Malec – sekretarz komisji
 • dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. UWr – recenzent
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. UMCS – recenzent
 • dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ – recenzent
 • dr hab. Barbara Mikołajczyk, prof. UŚ – członek komisji
 • prof. dr hab. Andrzej Mączyński – członek komisji

Recenzje:

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 22.10.2012 r.
 • Powołanie Komisji: 12.02.2013 r.
 • Uchwała Komisji: 25.06.2013 r.
 • Uchwała Rady: 16.09.2013 r.