Dobrosława Szumiło-Kulczycka

Komisja habilitacyjna:

 • prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek – przewodniczący komisji
 • dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – sekretarz komisji
 • dr hab. Katarzyna Dudka, prof. UMCS – recenzent
 • dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UAM – recenzent
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś – recenzent
 • dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. UO – członek komisji
 • prof. dr hab. Piotr Hofmański – członek komisji

Recenzje:

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 14.11.2012 r.
 • Powołanie Komisji: 12.02.2013 r.
 • Uchwała Komisji: 19.04.2013 r.
 • Uchwała Rady: 20.05.2013 r.