Elżbieta Czarny-Drożdżejko

Komisja habilitacyjna:

 • prof. dr hab. Lech Gardocki (przewodniczący)
 • dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko (sekretarz)
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak (recenzent)
 • prof. dr hab. Jarosław Warylewski (recenzent)
 • prof. dr hab. Andrzej Zoll (recenzent)
 • dr hab. Witold Kulesza, prof. UŁ (członek)
 • dr hab. Janusz Raglewski (członek)

Harmonogram:

 • wszczęcie postępowania: 28.10.2013 r.
 • powołanie komisji: 7.01.2014 r.
 • uchwała komisji: 19.05.2014 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 16.06.2014 r., 29.09.2014 r.
 • decyzja CK o uchyleniu uchwały RWPiA UJ: 30.05.2016 r.
 • uchwała RW o nadaniu stopnia doktora habilitowanego: 28.11.2016 r.