Grzegorz M. Kowalski

Komisja habilitacyjna:

 • prof. dr hab. Aleksander Lipiński (przewodniczący)
 • dr hab. Zdzisław Zarzycki (sekretarz)
 • dr hab. Marian Mikołajczyk, prof. UŚ (recenzent)
 • dr hab. Marian Ptak, prof. UWr (recenzent)
 • prof. dr hab. Wacław Uruszczak (recenzent)
 • dr hab. Piotr Jurek, prof. UWr (członek)
 • prof. dr hab. Dorota Malec (członek)

Recenzje:

Harmonogram:

 • wszczęcie postępowania: 30.09.2013 r.
 • powołanie komisji: 7.01.2014 r.
 • uchwała komisji: 11.04.2014 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 28.04.2014 r.