Inga Kawka

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Karol Kiczka
 • Sekretarz: dr hab. Barbara Iwańska
 • Recenzent: dr hab. Marek Kolasiński, prof. UAM
 • Recenzent: dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG
 • Recenzent: dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ
 • Członek komisji: dr hab. Konrada Kohutek, prof. KAAFM
 • Członek komisji: prof. dr hab. Stanisław Biernat

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 20.05.2015 r.
 • Powołanie komisji: 1.09.2015 r.
 • Uchwała komisji: 19.02.2016 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 29.02.2016 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego