Iwona Barwicka-Tylek

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marek Maciejewski
 • Sekretarz: dr hab. Mateusz Stępień
 • Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
 • Recenzent: dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves
 • Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Załuski
 • Członek komisji: dr hab. Artur Łuszczyński, prof. UR
 • Członek komisji: dr hab. Wojciech Cyrul

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 01.03.2017 r.
 • Powołanie komisji: 09.05.2017 r.
 • Uchwała komisji: 25.10.2017 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 27.11.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego