Jan Lic

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Józef Frąckowiak
 • Sekretarz komisji: dr hab. Mariusz Swora
 • Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Katner
 • Recenzent: prof. dr hab. Antoni Witosz
 • Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • Członek komisji: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
 • Członek komisji: prof. dr hab. Mirosław Stec

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 24.03.2014 r.
 • Powołanie komisji: 3.06.2014 r.
 • Uchwała komisji: 6.03.2015 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 23.03.2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego