Joanna Chałubińska-Jentkiewicz

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: dr hab. Krystyna Wojtczak, prof. UAM
 • Sekretarz: dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 • Recenzent: prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Recenzent: dr hab. Dorota Sokołowska, prof. US
 • Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
 • Członek komisji: dr hab. Wojciech Piątek
 • Członek komisji: dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 28.01.2016 r.
 • Powołanie komisji: 5.04.2016 r.
 • Uchwała komisji: 29.03.2017 r.
 • Uchwał Rady Wydziału: 24.04.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego