Joanna Lemańska

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marek Wierzbowski
 • Sekretarz: dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ
 • Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Stahl
 • Recenzent: dr hab. Marcin Dyl, prof. UW
 • Recenzent: prof. dr hab. Jan Zimmermann
 • Członek komisji: prof. dr hab. Karol Kiczka
 • Członek komisji: dr hab. Marta Romańska, prof. UJ

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 03.10.2016 r.
 • Powołanie komisji: 08.11.2016 r.
 • Uchwała komisji: 20.06.2017 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 26.06.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego