Katarzyna Banasik

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Lech Gardocki
 • Sekretarz komisji: dr hab. Adam Górski
 • Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Marszał
 • Recenzent: prof. dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewicz
 • Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Zoll
 • Członek komisji: dr hab. Marek Lubelski, prof. KAAFM
 • Członek komisji: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 7.03.2014 r.
 • Powołanie Komisji: 3.06.2014 r.
 • Uchwała Komisji: 21.11.2014 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 15.12.2014 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego