Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Lech Gardocki
 • Sekretarz komisji: dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ
 • Recenzent: prof. dr hab. Emil Pływaczewski
 • Recenzent: prof. dr hab. Bogusław Banaszak
 • Recenzent: prof. dr hab. Marian Grzybowski
 • Członek komisji: dr hab. Robert Zawłocki, prof. UAM
 • Członek komisji: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 9.01.2014 r.
 • Powołanie Komisji: 1.04.2014 r.
 • Uchwała Komisji: 22.09.2014 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 29.09.2014 r.