Katarzyna Małysa-Sulińska

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Roman Hauser
 • Sekretarz: dr hab. Marek Mączyński
 • Recenzent: prof. dr hab. Marek Szewczyk
 • Recenzent: prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
 • Recenzent: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • Członek komisji: prof. dr hab. Katarzyna Zalasińska
 • Członek komisji: prof. dr hab. Mirosław Stec

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 26.10.2016 r.
 • Powołanie komisji: 06.12.2016 r. (z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała komisji: 23.05.2017 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 29.05.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego