Kazimierz Bandarzewski

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Leon Kieres
 • Sekretarz komisji: dr hab. Marek Mączyński
 • Recenzent: dr hab. Bożena Popowska, prof. UAM
 • Recenzent: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
 • Recenzent: prof. dr hab. Jan Zimmermann
 • Członek komisji: prof. dr hab. Jolanta Blicharz
 • Członek komisji: prof. dr hab. Mirosław Stec

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 4.02.2014 r.
 • Powołanie komisji: 1.04.2014 r.
 • Uchwała komisji: 16.09.2015 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 28.09.2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego