Konrad Kohutek

Komisja habilitacyjna:

 • prof. dr hab. Marek Wierzbowski – przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. Mirosław Stec – sekretarz komisji
 • dr hab. Marek Szydło, prof. UWr – recenzent
 • dr hab. Jan Olszewski, prof. UR – recenzent
 • prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – recenzent
 • dr hab. Andrzej Powałowski – członek komisji
 • prof. dr hab. Tadeusz Woś – członek komisji

Recenzje:

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 26.06.2012 r.
 • Powołanie Komisji: 02.10.2012 r.
 • Uchwała Komisji: 8.04.2013 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 20.05.2013 r.