Marcin Kwiecień

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji: prof. Marek Kuryłowicz - UMCS
 • sekretarz komisji: dr hab. Andrzej Dziadzio - UJ
 • recenzent: dr hab. Andrzej Wrzyszcz - UMCS
 • recenzent: dr hab. Leonard Górnicki - UWr
 • recenzent: prof. Stanisław Grodziski
 • członek komisji: prof. Andrzej Witkowski - WSPiA w Przemyślu
 • członek komisji: prof. Kazimierz Baran - UJ

Recenzje:

Harmonogram:

 • wszczęcie: 24.06.2013 r.
 • powołanie komisji: 5.11.2013 r.
 • uchwała komisji: 11.02.2014 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 24.02.2014 r.