Przejdź do głównej treści

Marcin Menkes

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Jan Grabowski
 • Sekretarz: dr hab. Brygida Kuźniak
 • Recenzent: dr hab. Magdalena Fedorowicz, prof. UAM
 • Recenzent: prof. dr hab. Cezary Mik
 • Recenzent: prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
 • Członek komisji: prof. dr hab. Anna Wyrozumska
 • Członek komisji: dr hab. Michał Kowalski

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 24.10.2016 r.
 • Powołanie komisji: 06.12.2016 r. (z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała komisji:
 • Uchwała Rady Wydziału: