Marcin Spyra

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁ
 • Sekretarz: prof. dr hab. Fryderyk Zoll
 • Recenzent: prof. dr hab. Marek Michalski
 • Recenzent: prof. dr hab. Jacek Napierała
 • Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
 • Członek komisji: dr hab. Piotr Pinior
 • Członek komisji: prof. dr hab. Mirosław Stec

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 2.10.2014 r.
 • Powołanie komisji: 13.01.2015 r.
 • Uchwała komisji: 26.06.2015 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 28.09.2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego