Mariusz Krzysztofek

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: dr hab. Krystian Ziemski, prof. UAM
 • Sekretarz: dr hab. Anna Wojciechowska
 • Recenzent: dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
 • Recenzent: dr hab. Paweł Podrecki
 • Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Stahl
 • Członek komisji: dr hab. Wojciech Piątek
 • Członek komisji: dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 1.02.2016 r.
 • Powołanie komisji: 5.04.2016 r.
 • Uchwała komisji: 24.10.2016 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 28.11.2016 r.
 • Uchwała Rady Wydziału w związku z odwołaniem: 27.02.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego