Michał Kowalski

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji: prof. dr hab. Genowefa Grabowska - UŚ
 • sekretarz komisji: dr hab. Adam Górski - UJ
 • recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz - UWr
 • recenzent: dr hab. Zdzisław Galicki, prof. UW - UW
 • recenzent: prof. dr hab. Władysław Czapliński - UW
 • członek komisji: dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW - UKSW w Warszawie
 • członek komisji: dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ - UJ

Recenzje:

Harmonogram:

 • wszczęcie: 17.06.2013 r.
 • powołanie komisji: 5.11.2013 r.
 • uchwała komisji: 20.03.2014 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 28.04.2014 r.