Monika Florczak-Wątor

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marek Zubik
 • Sekretarz komisji: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ
 • Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Szmyt
 • Recenzent: dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS
 • Recenzent: dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
 • Członek komisji: prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
 • Członek komisji: dr hab. Andrzej Kulig

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 7.10.2014 r.
 • Powołanie komisji: 2.12.2014 r.
 • Uchwała komisji: 25.02.2015 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 23.03.2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego