Monika Szaraniec

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak
 • Sekretarz: dr hab. Tomasz Długosz
 • Recenzent: dr hab. Magdalena Szczepańska
 • Recenzent: dr hab. Mariusz Fras
 • Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
 • Członek komisji: dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG
 • Członek komisji: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 30.01.2017 r.
 • Powołanie komisji: 04.04.2017 r.
 • Uchwała komisji: 18.09.2017 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 25.09.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego