Monika Szaraniec

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

  • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak
  • Sekretarz: dr hab. Tomasz Długosz
  • Recenzent: dr hab. Magdalena Szczepańska
  • Recenzent: dr hab. Mariusz Fras
  • Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
  • Członek komisji: dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG
  • Członek komisji: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Harmonogram:

  • Wszczęcie: 30.01.2017 r.
  • Powołanie komisji: 04.04.2017 r.
  • Uchwała komisji:
  • Uchwała Rady Wydziału: