Monika Torczyńska

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski
 • Sekretarz: dr hab. Mateusz Stępień
 • Recenzent: prof. dr hab. Maria Zmierczak
 • Recenzent: dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. Uwr
 • Recenzent: dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
 • Członek komisji: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW
 • Członek komisji: prof. dr hab. Jerzy Stelmach

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 21.09.2015 r.
 • Powołanie komisji: 2.02.2016 r.
 • Uchwała komisji: 27.02.2017 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 29.05.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała RW dot. odwołania