Paweł Cichoń

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Witkowski
 • Sekretarz komisji: dr hab. Zdzisław Zarzycki
 • Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
 • Recenzent: dr hab. Marek Krzymkowski
 • Recenzent: prof. dr hab. Dorota Malec
 • Członek komisji: dr hab. Grzegorz Smyk
 • Członek komisji: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 21.05.2014 r.
 • Powołanie komisji: 2.09.2014 r.
 • Uchwała komisji: 30.01.2015 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 23.02.2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego