Piotr Szwedo

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Piotr Łaski
 • Sekretarz: dr hab. Michał Kowalski
 • Recenzent: dr hab. Maciej Perkowski, prof. UwB
 • Recenzent: dr hab. Joanna Połatyńska
 • Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
 • Członek komisji: dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
 • Członek komisji: dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 11.05.2017 r.
 • Powołanie komisji: 06.06.2017 r.
 • Uchwała komisji: 9.11.2017 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 27.11.2017 r.

Uchwała RW w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego