Tadeusz Kielkowski

Komisja habilitacyjna:

 • prof. dr hab. Elżbieta Ura – przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. Mirosław Stec – sekretarz komisji
 • prof. dr hab. Marian Zdyb – recenzent
 • prof. dr hab. Jan Boć – recenzent
 • prof. dr hab. Tadeusz Woś – recenzent
 • dr hab. Stanisław Pieprzny, prof. UR – członek komisji
 • prof. dr hab. Jan Zimmermann – członek komisji

Recenzje:

Harmonogram:

 • Wszczęcie: 22.08.2012 r.
 • Powołanie Komisji: 02.10.2012 r.
 • Uchwała Komisji: 8.04.2013 r.
 • Uchwała Rady Wydziału: 20.05.2013 r.