Władysław Mogilski

Harmonogram:

  • Wszczęcie postępowania: 19.10.2011 r.
  • Powołanie komisji habilitacyjnej: 19.11.2011 r.
  • Uchwała komisji habilitacyjnej: 25.03.2012 r.
  • Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UG w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 26.03.2012 r.
  • Odwołanie dr Wojciecha Mogilskiego od uchwały RW PiA UG skierowane do CK: 25.04.2012 r.
  • Decyzja CK w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej uchwały RW PiA UG: 17.12.2012 r.
  • Skarga dr Wojciecha Mogilskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję CK: 5.04.2013 r.
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę RW PiA UG: 20.08.2013 r.
  • Decyzja CK w sprawie przekazania postępowania habilitacyjnego do dalszego kontynuowania przez Radę Wydziału PiA UJ: 24.02.2014 r.

Stanowisko:

Pstępowanie powinno się najpierw zakończyć przed organem pierwszej instancji, którym pozostaje RWPiA UG. Takie stanowisko zostało przesłane do Centralnej Komisji.