Nowa procedura rozliczania delegacji krajowych

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego 1 września 2016 r.  uruchomiona została aplikacja do zarządzania i rozliczania podróży służbowych krajowych na Portalu Informacyjnym. Nasz Wydział został również objęty tym rozwiązaniem. 

W związku z tym zapraszamy na szkolenie dla kadry akademickiej z zakresu składania i rozliczania wniosków o podróże służbowe krajowe w dniu 28 września 2016 r. (środa) godz. 14.30 w Sali 223 ul. Olszewskiego 2.

Wsparcie (zdalne lub bezpośrednie) w zakresie uruchamianej funkcjonalności oferuje jednostka UJ Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ ul. Straszewskiego 27, 31-113 Kraków; po nr tel.: (012) 663 32 61 - Grażyna Ćwikiel-Piątkowska; (012) 663 32 51 - Katarzyna Gaczorek; (012) 663 32 46 - Piotr Bednarek;   https://www.sapiens.uj.edu.pl/crsz_kontakt.
Na stronie www.sapiens.uj.edu.pl/travel znajdują się potrzebne informacje tj. komunikat opisujący cały proces od momentu wnioskowania aż do rozliczenia w Kwesturze, instrukcje stanowiskowe, zestaw pytań i odpowiedzi.

 

Data opublikowania: 27.09.2016
Osoba publikująca: Marek Stus