Dział Współpracy Międzynarodowej UJ uprzejmie przypomina o trwającej kwalifikacji na 1-tygodniowe wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103) oraz Akcja Mobilność z krajami partnerskimi (KA 107).
Zgłoszenia na wyjazd można składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej do 7 października2016 r. do godziny 15:30.
 
Prosimy pamiętać, że zgłoszenie na wyjazd musi zawierać następujące dokumenty: 
a.       Uzupełnione zgłoszenie na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych podpisane przez kandydata oraz kierownika macierzystej jednostki, 
b.      Indywidualny programu nauczania lub szkoleniaMobility Agreement-Staff Mobility For Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training  uzgodniony i podpisany przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki. 
c.       Certyfikat znajomości języka obcego lub oświadczenie o znajomości języka, będące częścią formularza aplikacyjnego.
 
Priorytetowo będą traktowane osoby, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching /Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.
 
Pracownik może ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd.
 
Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz szczegółowe informacje o konkursach  dostępne są na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej pod adresem: http://www.uj.edu.pl/web/erasmus-dwm/aktualnosci
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl,
tel. 12 663 30 13