Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd wiodących obszarów badań

Normatywność Prawa

Badania dotyczyły problemu normatywnej natury prawa z perspektywy naturalistycznej. Prowadzone były głównie w ramach dwóch, powiązanych ze sobą grantów badawczych: „The Limits of Scientific Explanation“ Fundacji J. Templetona (kierownik: prof. B. Brożek) i Maestro NCN „Naturalizacji prawa“ (kierownik: prof. J. Stelmach). W badaniach wzięło udział kilkudziesięciu naukowców z Polski i zagranicy. Podjęto współpracę z ważnymi ośrodkami naukowymi: Notre Dame University (R. Audi), Maastricht University (J. Hage), Uniwersytet w Bolonii (A. Rotolo), Miami University (S. Haack). Zorganizowano kilka konferencji międzynarodowych. Efektem prac są 4 monografie naukowe (2 w języku angielskim), 8 prac zbiorowych (5 w języku angielskim) i kilkadziesiąt artykułów naukowych.

Monografie naukowe:

1. B. Brożek, Rule-Following, CC Press, Kraków 2013.

2. A. Brożek, B. Brożek, J. Stelmach, Fenomen normatywności, CC Press, Kraków 2013.

3. K. Eliasz, Realistyczna koncepcja prawa A. Rossa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

4. W. Załuski, Game Theory in Jurisprudence, CC Press, Kraków 2013.

Prace zbiorowe:

5. Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, M. Araszkiewicz i in. (red.), Springer, Dordrecht  2015.

6. The Many Faces of Normativity, J. Stelmach i in. (red.), CC Press, Kraków 2013.

7. W świecie powinności, B. Brożek i in. (red.), CC Press, Kraków 2013.

8. The Emotional Brain Revisited, B. Brożek i in. (red.), CC Press, Kraków 2014.

9. Naturalizm prawniczy – interpretacje, J. Stelmach i in. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

10. Naturalizm prawniczy – stanowiska, J. Stelmach i in. (red). Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

11. The Emergence of Normative Orders, J. Stelmach i in. (red.), CC Press, Kraków 2016.

12. The Normative Mind, B. Brożek i in. (red.), CC Press, Kraków 2016.