Ryszard Krawczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Niszczenie zabytków nieruchomych w Polsce. Analiza prawna, kryminologiczna i kryminalistyczna"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

Streszczenie rozprawy: wersja angielska

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej

Harmonogram

  • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25.05.2015 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 9.11.2015 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 16.11.2015 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 30.11.2015 r.