Kierunek Administracja

ul. Bracka 12, 31-005 Kraków

Dziekanat czynny: wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 11.00-14.00

mgr Tomasz Kozioł
tel. 012-6631900
tomasz.koziol@uj.edu.pl