Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Przed złożeniem wniosku należy w WSA dokonać wpisu na listę chętnych na praktyki.

Składając wniosek do Pełnomocnika, z tyłu student wpisuje oświadczenie o uzyskaniu wstępnej zgody sądu.

Do wniosku o skierowanie na praktyki do WSA w Krakowie należy dołączyć również:

- ksero potwierdzenia polisy NNW (przynajmniej na okres praktyki)

W wypadku WSA (inaczej niż SO!) wniosek musi zostać rozpatrzony przez Pełnomocnika najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Sąd zastrzega sobie prawo wycofania przesłanych przez Wydział dokumentów aplikacyjnych studenta, jeśli jego nazwisko nie znajdzie się na przygotowanej w sądzie liście.

Data opublikowania: 16.10.2014
Osoba publikująca: Mariusz Baran