Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Składanie wniosków

Użyteczne informacje:

  1. Przed udaniem się na praktykę do wybranej instytucji warto z wyprzedzeniem sprawdzić obowiązujące w niej reguły i procedury. Zdarza się, że instytucja wyraża zgodę na praktykę dopiero po przejściu procesu rekrutacyjnego, wymagającego uprzedniego złożenia określonych dokumentów.

  2. Złożenie wniosku u Pełnomocnika (ze zgodą instytucji/oświadczeniem o uzyskaniu zgody) uruchamia dalszą procedurę - Dziekanat wystawia i wysyła do instytucji odpowiednią umowę (porozumienie, skierowanie).

    Niektóre instytucje (np. część kancelarii) nie wymaga zawarcia takiego porozumienia (regulują one status praktykanta we własnym zakresie). W takim przypadku student nie musi składać wcześniej wniosku u Pełnomocnika - wystarczy, że złoży go po zakończeniu praktyki, razem z pozostałymi dokumentami.

  3. Pełnomocnik rozpatruje wnioski na dyżurze (raz w tygodniu). Należy uwzględnić ten fakt przy jego składaniu z uwagi na obowiązujące terminy - wniosek musi trafić do Pełnomocnika z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (a w przypadku niektórch instytucji jeszcze wcześniej). Półka w Sekretariacie to tylko ułatwienie, by nie musieli Państwo czekać w kolejkach na dyżurze.

  4. Wniosek może zostać odrzucony wyłącznie z powodów formalnych (niedotrzymanie terminu, brak podpisu, niewskazanie pełnego adresu instytucji, itp.). 

  5. W czasie praktyki student jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie NNW (wykupione albo na Uczelni, albo we własnym zakresie).