Sąd Okręgowy w Krakowie/ Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Praktyka w SO Kraków i wszystkich sądach rejonowych w Krakowie wymaga:

 • odbycia szkolenia z zakresu ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych. Terminy szkoleń podawane są w Aktualnościach. Dopiero po odbyciu szkolenia student może złożyć wniosek (patrz niżej)
 • złożenia w terminie wniosku u Pełnomocnika, z podaniem danych SO, wybranego SR oraz wskazaniem Wydziału preferowanego przez studenta - informacje o terminie przyjmowania wniosków są podawane w zakładce Aktualności.
  • praktyka w miesiącach lipiec-sierpień wymaga wcześniejszego wystąpienia do sądu z podaniem o wyrażenie zgody na praktykę (podanie kieruje się do Prezesa SO).
  • specyficzną formą praktyki jest tzw. praktyka permanentna - w tym momencie jest to forma niedostępna (SO pracuje nad nowymi rozwiązaniami)
 • do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:
  • - oświadczenie o odbyciu szkolenia (patrz wyżej) - druk w sekretariacie (Bracka, p. 108 lub druk Oświadczenie SO Kraków w zakładce Prawo Praktyki)  - student oprócz podpisania oświadczenia proszony jest o WYPEŁNIENIE POLA "PESEL" (i tylko tego pola)
  • - ksero potwierdzenia polisy NNW (przynajmniej na okres praktyki)
 • Student stawia się w SO na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym - informacja o terminie umieszczana jest przy Dziekanacie razem z listą praktykantów na dany miesiąc (najczęściej spotkanie odbywa się w pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, o godz. 9.00): potrzebny dowód osobisty.

Inne praktyczne informacje:

 • Wydział nie ingeruje w sposób organizacji praktyki przez sąd i nie ma wpływu na przydzielanie Sędziego Patrona;
 • SO zalicza praktykę jako miesięczną po przepracowaniu co najmniej 18 dni w danym miesiącu;
 • Wydział kieruje na praktyki grupę studentów - dlatego nie ma możliwości przesunięcia terminu praktyki (musi ona trwać od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca);
 • po odbyciu praktyki musi ona zostać zaliczona w dzienniczku (s. 3). Do zaliczenia wymagana jest także opinia Sędziego Patrona.

 

PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE

Odbycie praktyki w PO Kraków i prokuraturach rejonowych okręgu krakowskiego wymaga:

·    złożenia w terminie wniosku u Pełnomocnika - termin przyjmowania wniosków na dany miesiąc ogłaszany jest w zakładce Aktualności (wynosi ok. 6 tygodni).

·     przed rozpoczęciem praktyki wymagane jest odbycie szkolenia z zakresu ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych - terminy ogłaszane w Aktualnościach.

Do wniosku o skierowanie na praktyki do PO w Krakowie (i podległych prokuratur) należy dołączyć również:

- ksero potwierdzenia polisy NNW (przynajmniej na okres praktyki);

- oświadczenia o odbytym szkoleniu z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych (na druku otrzymanym od osoby prowadzącej szkolenie).

Inne praktyczne informacje:

·    PO kieruje studentów najczęściej do prokuratur rejonowych - warto więc wybrać ją od razu i wskazać we wniosku.

·   student stawia się w Prokuraturze Okręgowej w pierwszy dzień roboczy w danym miesiącu (do godz. 10.00).

Data opublikowania: 03.10.2014
Osoba publikująca: Mariusz Baran