Terminy posiedzeń Rady WPiA UJ

  • 24.10.2016
  • 28.11.2016
  • 23.01.2017
  • 27.02.2017
  • 27.03.2017
  • 24.04.2017
  • 29.05.2017
  • 26.06.2017
  • 25.09.2017