Przejdź do głównej treści

Pan-European Seal Programme

Wydział Prawa i Administracji UJ jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Pan-European Seal Programme został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Wydział Prawa i Administracji UJ jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej. Pan-European Seal Programme został utworzony przez dwie najważniejsze instytucje europejskie w dziedzinie własności intelektualnej - Europejski Urząd Patentowy (EPO) i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie. Jego podstawowym celem jest umożliwienie najlepszym studentom wybranych uniwersytetów odbycia stażu zawodowego w ww. instytucjach, co powinno przełożyć się na poprawę ich pozycji zawodowej  na wymagającym rynku pracy. Staż trwa ok. jednego roku. W poprzednich edycjach, począwszy od września 2015 r., uczestnik otrzymywał stypendium w wysokości 1000 € miesięcznie.

Nowe zaktualizowane kryteria kwalifikacji dla studentów obowiązujące w 2018 roku:

EUIPO General requirements:

From 1 to 31 March, shortlisted candidates shall submit their applications through the e-recruitment tool available on the Pan-European Seal section of the EUIPO Traineeships Website. For this, candidates will need to select their reference-University from a drop-down list including all the Pan-European Seal Members, and follow the steps indicated in order to submit their application, uploading also the documents indicated below:

  • CV in word format (Europass format, preferably).
  • Motivation letter, clearly indicating the choice of traineeship at the EUIPO.
  • Degree/Master diploma or proof of conclusion, indicating the final grade. This can be replaced by a provisional declaration, until final diploma is issued. The original degree or relevant certificate by the University should be provided to the EUIPO Traineeships on the candidates’ first day at the EUIPO, sooner if possible. Please kindly note that in this year’s selection only graduates from the academic year 2017/2018 can be considered
  • Certificate(s) of completion of at least one online course offered by each of the Offices.

EUIPO applicants are required to indicate their preferences as regards the different traineeship profiles available at the Office. In this sense, the selection of a traineeship at any of the EUIPO Departments must be done, based on the profiles described below:

1)    Law

2)    IP Law

3)    IP & Knowledge management

4)    Political Sciences & International Relations

5)    Linguistics

6)    Economics - Business administration

7)    Information Technology

a.    Customer service solutions

b.    Data analyst

c.    Software engineer

8)    Communication

9)    Facility management

a.    Architect

b.    Engineer

c.    Logistics

10) Human Resources

However, the EUIPO is in no case  bound by the preferences indicated, thus selected candidates may be offered any other position related to their profile different from the ones indicated in their application.

 

Online mandatory courses

    Each candidate must complete at least one online course with certificate (the completion of modules is not enough) as follows:

-       Candidates must register through the EUIPO Academy Learning Portal, as a Pan-European Seal user (by selecting in the registration’s drop-down menu the name of the correspondent University/Programme. Please find this tutorial on how to create a Pan-European Seal user account).

-       Candidates must complete at least one of these courses:

“EUTM in a Nutshell” or “RCD in a Nutshell” (approx. 4h per course).

This is a mandatory requirement for all the Pan-European Seal candidates in order to be eligible for the selection procedure from EUIPO.

 

Additional requirements:

- A certificate of knowledge of English (at least level B1). The higher English skills are of advantage.

The required documents should be first submitted to dr Dariusz Kasprzycki via mail or in person before March 23. By March 30, the Intellectual Property Chair will select up to 15 candidates (from Law studies and Intellectual Property Law and New Media studies) in form of shortlist. Then EUIPO will decide the number of selected candidates. The duration of the paid traineeship is of 12 months, and will start at the mid-September.

Please note  that only online applications of candidates included in the shortlists of candidates approved by IP Law Chair will be considered!

More information available on:

Pan-European Seal – EUIPO Traineeships

Intellectual Property Law Chair website.

 

Staż w EPO (minimalne wymagania)

Kryteria naboru w 2018 roku zostaną podane wkrótce.

Ulotka informacyjna Pan-European Seal Programme

Pan-European Seal webpage

EUIPO Academy Learning Portal

E-Learning Centre of the European Patent Academy

Szczegółowe informacje

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej