Rekrutacja do Szkoły Prawa Ausrtiackiego

Serdecznie zapraszamy studentów znających język niemiecki do wzięcia udziału w zajęciach Szkoły Prawa Austriackiego prowadzonej na naszym Wydziale we współpracy z jednym najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie – Uniwersytetem Wiedeńskim. Szczególnym patronatem objął Szkołę prof. Wolfgang Brandstetter, minister Sprawiedliwości Republiki Austrii, który jest również jej współzałożycielem i jednym z pierwszych wykładowców.

Szkoła Prawa Austriackiego premiowana jest 15 punktami ECTS

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo do 15 marca 2017 roku. W mailu prosimy podać rok studiów, telefon i informację o posiadaniu zaliczenia z prawniczego języka niemieckiego. Studenci posiadający takie zaliczenie przyjmowani są do szkoły bez rozmowy kwalifikacyjnej.

Data opublikowania: 17.01.2017
Osoba publikująca: Jerzy Kura