Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Nagroda im. J. Kurtyki. Zaproszenie do udziału w konkursie

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Formą nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych.

Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala w grudniu 2017 r. Idea Nagrody im. Janusza Kurtyki ma na celu popularyzację wiedzy na temat historii i dziedzictwa Polski w kraju i za granicą, a także promocję osiągnięć rodzimej nauki w wymiarze międzynarodowym.

Zgłoszenia wraz z trzema egzemplarzami książki prosimy przesyłać do 10 lutego 2017 r.

Więcej informacji w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej: www.fundacjakurtyki.pl.