Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sitque ibi scienciarum preualencium margarita… – prawo a edukacja na przestrzeni wieków”

W dniach 3-4 marca 2017 r. w Collegium Maius, w sali im. M. Bobrzyńskiego odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa”, pt. „Sitque ibi scienciarum preualencium margarita… – prawo a edukacja na przestrzeni wieków”, zorganizowana przez Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ pod opieką Katedry Historii Prawa Polskiego UJ. Tematyka tegorocznej edycji nawiązywała do wprowadzanej obecnie reformy systemu oświary oraz do przygotowywanej reformy szkolnictwa wyższego, stanowiąc studencko-doktorancki głos w toczącej się debacie. Referaty dotyczyły więc zarówno kwestii związanych z  dziejami prawa szkolnictwa wyższego i jego aktualnymi problemami, jak również z historycznym rozwojem oraz współczesnymi wyzwaniami prawa oświatowego. Część wystąpień poświęcona była także dziejom nauki i nauczania prawa, a w szczególności dyscypliny, jaką jest historia państwa i prawa oraz jej roli w procesie uniwersyteckiego kształcenia prawników. Wskazane zagadnienia zostały zasygnalizowane w wystąpieniach pracowników naukowych: prof. dr hab. Doroty Malec, prof. dra hab. Wacława Uruszczaka, dra hab. Marcina Kwietnia i dra Macieja Mikuły, podczas sesji otwierającej konferencję. Następnie, w trakcie dwudniowych obrad, swoje referaty wygłosiło przeszło czterdziestu studentów i doktorantów, reprezentujących kilkanaście ośrodków naukowych.

1 /image/image_gallery?uuid=6bdb4612-07c5-4bb2-b8da-ab5f95e9d1af&groupId=41601 823 545 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=0fae5dd9-5ac7-4cc5-a4e5-73f69ba7b333&groupId=41601 1028 681 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=e6cc8f8e-41d4-4200-9b11-e643f5244f0d&groupId=41601 823 545 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=641e0d03-9978-4a3f-ba18-a12735982cd1&groupId=41601 823 545 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=c9501d5c-13f4-4cb0-b015-ec4f2bd3c832&groupId=41601 451 681 6 4