Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich”

W roku akademickim 2016/2017 Katedra Prawa Konstytucyjnego UJ realizowała program edukacyjny pt. „Młodzieżowa Akademia Praw Obywatelskich”, w którym uczestniczyło 50 uczniów renomowanych krakowskich liceów (I LO im. B. Nowodworskiego, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego, V LO im. A. Witkowskiego, VII Prywatne LO im M. Reja, VIII LO im. St. Wyspiańskiego).

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa odbyło się uroczyste zakończenie zajęć, połączone z wręczeniem dyplomów oraz nagród dla uczestników Akademii. W spotkaniu uczestniczyli dr hab. Barbara Iwańska, prodziekan ds. studiów prawniczych, prof. dr hab. Piotr Tuleja, kierownik Katedry, a także dr hab. Monika Florczak-Wątor, pomysłodawczyni projektu oraz jego koordynatorka.

Program miał na celu zainteresowanie młodzieży problematyką konstytucyjną, w szczególności problematyką praw i wolności jednostki, kształtowanie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz zachęcenie do studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajęcia w ramach Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich odbywały się przez sześć miesięcy od października 2016 r. do marca 2017 r. i miały formę cotygodniowych seminariów, warsztatów oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie uczestniczyli również w wybranych wykładach kursowych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Formą sprawdzenia wiedzy nabytej w trakcie programu był egzamin końcowy, który odbył się 30 marca 2017 r.

1 /image/image_gallery?uuid=6f0ef393-9baf-4995-b640-1834e495e99a&groupId=41601 960 720 Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich” 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=21ef997f-1f92-4cb7-86f3-332b82df1c77&groupId=41601 960 720 Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich” 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=a4e810ca-c415-4966-b236-2b62d767ea03&groupId=41601 960 720 Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich” 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=6fb93c0a-b685-4dbf-a96e-623e5e84651e&groupId=41601 960 720 Uroczyste zakończenie „Młodzieżowej Akademii Praw Obywatelskich” 5 3