Konkurs dla młodych naukowców 2013 - doktoranci

Regulamin (regulamin w formacie docx) konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ z dotacji celowejna finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z uwzględnieniem stanowiska Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - zmian zostały zapisane pogrubioną czcionką.