II tura konkursu dla młodych naukowców 2016 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 17 października 2016 r. o ogłoszeniu II tury Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2016

  1. W związku z małą liczbą wniosków młodych pracowników naukowych ogłaszam II turę Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2016
  2. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 5 listopada 2016 r.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.