Terminy posiedzeń Rady WPiA UJ

 • 23.10.2017

 • 27.11.2017

 • 22.01.2018

 • 26.02.2018

 • 26.03.2018

 • 23.04.2018

 • 28.05.2018

 • 25.06.2018

 • termin wrześniowego posiedzenia RW zostanie podany po posiedzeniu w czerwcu

Członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2016

Pracownicy samodzielni

 • Prof. dr hab. Stanisław Biernat
 • Prof. dr hab. Jan Zimmermann
 • Prof. dr hab. Jerzy Stelmach
 • Prof. dr hab. Andrzej Szumański
 • Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
 • Prof. dr hab. Piotr Hofmański
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zawada
 • Prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
 • Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
 • Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
 • Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Baran
 • Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
 • Prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Prof. dr hab. Janina Błachut
 • Prof. dr hab. Dorota Malec
 • Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
 • Prof. dr hab. Fryderyk Zoll
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
 • Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
 • Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
 • Prof. dr hab. Ewa Nowińska
 • Prof. dr hab. Andrzej Matlak
 • Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka
 • Prof. dr hab. Jerzy Migdał
 • Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
 • Prof. dr hab. Bartosz Brożek
 • Prof. dr hab. Piotr Kardas
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
 • Prof. dr hab. Wojciech Załuski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek
 • Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
 • Prof. dr hab. Andrzej Bryk
 • Prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz
 • Prof. dr hab. Sławomir Cieślak
 • Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
 • Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
 • Dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
 • Dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ
 • Dr hab. Adam Nita, prof. UJ
 • Dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
 • Dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ
 • Dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ
 • Dr hab. Beata Polanowska-Sygulska, prof. UJ
 • Dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ
 • Dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ
 • Dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ
 • Dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
 • Dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ
 • Dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
 • Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
 • Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
 • Dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ
 • Dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ
 • Dr hab. Marcin Kamiński, prof. UJ
 • Dr hab. Adam Górski, prof. UJ
 • Dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ
 • Dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
 • Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ
 • Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ
 • Dr hab. Ryszard Sarkowicz
 • Dr hab. Grzegorz Tracz
 • Dr hab. Andrzej Grabowski
 • Dr hab. Zdzisław Zarzycki
 • Dr hab. Wojciech Dadak
 • Dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
 • Dr hab. Paweł Podrecki
 • Dr hab. Bartłomiej Swaczyna
 • Dr hab. Marek Mączyński
 • Dr hab. Tadeusz Kiełkowski
 • Dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
 • Dr hab. Brygida Kuźniak
 • Dr hab. Wojciech Cyrul
 • Dr hab. Michał Kowalski
 • Dr hab. Marcin Kwiecień
 • Dr hab. Mateusz Stępień
 • Dr hab. Artur Żurawik
 • Dr hab. Paweł Cichoń
 • Dr hab. Grzegorz M. Kowalski
 • Dr hab. Monika Florczak-Wątor
 • Dr hab. Marian Małecki
 • Dr hab. Piotr Mostowik
 • Dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz
 • Dr hab. Marcin Spyra
 • Dr hab. Kazimierz Bandarzewski
 • Dr hab. Piotr Tereszkiewicz
 • Dr hab. Tomasz Długosz
 • Dr hab. Tomasz Palmirski
 • Dr hab. Marcin Czepelak
 • Dr hab. Anna Tischner
 • Dr hab. Radosław Flejszar
 • Dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska
 • Dr hab. Joanna Lemańska
 • Dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

Przedstawiciele Pomocniczych Pracowników Nauki

 • Dr Michał Biliński
 • Dr Paweł Czarnecki
 • Dr Ewa Habzda-Siwek
 • Dr Katarzyna Krzysztofek
 • Dr Maciej Mikuła
 • Dr Agata Niżnik-Mucha
 • Dr Halina Nowara-Bacz
 • Dr Władysław Pęksa
 • Dr Tomasz Sroka
 • Dr Paulina Święcicka
 • Dr Witold Zontek
 • Dr Marcin Żak

Przedstawiciele nienauczycieli

 • Mgr Katarzyna Boduch
 • Mgr Antoni Chyra
 • Mgr Krzysztof Kopacz
 • Mgr Maria Kremer
 • Mgr Łukasz Polak
 • Mgr Dorota Rymkiewicz
 • Mgr Alina Suchoń
 • Mgr Elwira Świerczyńska
 • Mgr Grażyna Troll

Przedstawiciele doktorantów

 • Mgr Maciej Pach
 • Mgr Maciej Andrzejewski
 • Mgr Maciej Juzaszek

Przedstawiciele studentów

 • Bakonyi Jakub
 • Bartula Magdalena
 • Bernat Kamil
 • Filemonowicz Dominik
 • Grygutis Jakub
 • Grzywacz Anna
 • Jadłowski Przemysław
 • Jarubasz Karolina
 • Karkowski Paweł
 • Kwietniewski-Futerski Paweł
 • Łukowiec Patrycja
 • Mackiewicz Aleksandra
 • Markiewicz Karol
 • Nowak Emil
 • Ogórek Maciej
 • Petrys Aleksander
 • Ryzińska Anna
 • Sadowska Marta
 • Skupniewicz Tristan
 • Sosnowska Klaudia
 • Sowa Daniel
 • Stefaniuk Weronika
 • Sypek Piotr
 • Szumańska Joanna
 • Szurman Mateusz
 • Święcioch Damian
 • Wszołek Anna