Władze

Dziekan

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
email: jerzy.pisulinski@uj.edu.pl
przyjmuje stronyw pok. 60, ul. Gołębia 24:

  • środa 12.00 - 13.00

Prodziekan ds. studiów prawniczych

Dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
email: barbara.iwanska@uj.edu.pl
przyjmuje strony w pok. 60, ul. Gołębia 24:

  • wtorek 11.30 - 13.00
  • środa 10.30 - 12.00

Prodziekan ds. studiów administracyjnych oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów

Dr hab. Piotr Dobosz
email: piotr.dobosz@uj.edu.pl
przyjmuje strony w pok. 9c, ul. Bracka 12:

  • poniedziałek 10.30 - 12.00
  • środa 9.45 - 11.15

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej

Prof. dr hab. Bartosz Brożek
email: bartosz.brozek@uj.edu.pl
przyjmuje strony w pok. 205, ul. Bracka 12:

  • środa o godz. 11.00

Kierownik Administracyjny Wydziału

mgr Krzysztof Kopacz
email: krzysztof.kopacz@uj.edu.pl
tel. 12 663 10 92
fax 12 423 11 21

Z-ca Kierownika Administracyjnego Wydziału

Elżbieta Burcon
email: elzbieta.burcon@uj.edu.pl
tel. 12 663 15 04
fax 12 430 14 66