Konkurs o pobyt naukowy na Uniwersytecie w Liège (grant).

Uprzejmie informujemy, że Fundusz David – Constant oferuje 3 granty dla zagranicznych naukowców na minimum trzymiesięczny pobyt naukowy na Wydziale Prawa, Nauk Politycznych i Kryminologii Uniwersytetu w Liège (Belgia). Grant wynosi 10 000 euro  a tematyka badań powinna obejmować prawo, kryminologię lub zagadnienia powiązane z tymi dziedzinami. W załączeniu znajduje się formularz aplikacji oraz zasady przyznawania stypendium. Aplikacje można składać mailowo (melissa.schneider@ulg.ac.be) w języku francuskim lub angielskim  do dnia  2 maja 2017.

Formularz

Regulamin