Pracownicy

Kierownik

mgr Alina Suchoń
email: alina.suchon@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 95

Opracowanie druków zwartych

dr Zdzisław Lisowski
email: zdzislaw.lisowski@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 36

mgr Cezary Rzęchowski
email: cezary.rzechowski@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 36

Maria Sikora
email: maria_t.sikora@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 36

Opracowanie druków ciągłych

Alicja Mróz
email: a.mroz@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 94

mgr Małgorzata Wiatrowicz
email: m.wiatrowicz@uj.edu.pl
tel: 12 663 13 94

Wypożyczalnia

mgr Józef Kasperek
email: j.kasperek@uj.edu.pl
tel: 12 663 11 59

mgr Krzysztof Sikorski
email: k.sikorski@uj.edu.pl
tel: 12 663 11 59

Czytelnia

mgr Anna Fischer

Ewa Has-Karska

Maria Jabłońska

mgr Bożena Piątkowska

mgr Edyta Schabowska

mgr Izabela Sikorska

Sekcja Prawa Własności Intelektualnej

mgr Beata Jewuła
email: beata.jewula@uj.edu.pl
tel: 12 427 59 64

mgr Michał Lipka
email: michal.lipka@uj.edu.pl
tel: 12 427 59 64

Księgozbiór katedr historyczno-prawnych

mgr Agata Jaśko
email: agata.jasko@uj.edu.pl
tel: 12 228 15 82