Bazy prawnicze

Bazy zakupione przez Uniwersytet Jagielloński

Beck Online
Niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.
Adres: http://beck-online.beck.de

Legal Source
Baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.
Dostępna po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl.
UWAGA! Należy wybrać: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy.

Legalis. System Informacji Prawnej
Pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych od 1918 r. ; orzecznictwo sądów europejskich i sądów polskich od 1925 r., w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego; wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, częściowo opatrzonych objaśnieniami; baza adresów podmiotów publicznych i danych o wskaźnikach gospodarczych; aktualności i kalendarium - informujące o zmianach prawa; Polska Bibliografia Prawnicza PAN od 1970; moduły komentarzowe powiązane z bazą aktów prawnych; monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck; zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie; tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów pism i innych dokumentów.
Baza dostępna w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Lex. System Informacji Prawnej
W skład bazy wchodzą:
1. Akty prawne: akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim, akty prawa miejscowego, publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych, akty prawa resortowego, publikowane w dziennikach urzędowych ministrów i urzędów centralnych, akty prawa Unii Europejskiej, projekty ustaw.
2. Wykładnia, czyli związana bezpośrednio z aktami prawnymi baza: orzecznictwa sądów, w tym orzecznictwa administracji, orzecznictwa związanego z prawem Unii Europejskiej, glos, piśmiennictwa prawniczego, czyli informacji o wykładni poszczególnych przepisów w postaci tzw. tez z piśmiennictwa, pism urzędowych, bibliografia.
3. Praktyka prawna: sądy i urzędy (adresowa baza danych instytucji państwowych), wzory pism i umów.
4. "Polska Bibliografia Prawnicza" od roku 1978 na bieżąco.
Udostępnianie:  Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie http://lex.adm.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ.

Lex Polonica
Pełne teksty obowiązujących aktów normatywnych; komentarze; dzienniki urzędowe ministrów; orzecznictwo; prawo Unii Europejskiej; prawo kanoniczne i dokumenty Soboru Watykańskiego II; wzory umów i pism; bibliografia prawnicza (w wyborze). Zawiera także prawo uchylone.
Dostępna w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Westlaw International
Ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie.
Dostępna ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną. Dostęp również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl.

 

Zasady udostępniania: Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą korzystać z baz z komputerów w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ. Bazy na dyskach CD-ROM są udostępniane tylko na wyznaczonych komputerach w odpowiedniej czytelni (zgodnie z informacją podaną w opisie bazy).

Szczegółowe informacje na temat udostępniania oraz lista baz danych dostępne są na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

 

Bazy ogólnodostępne

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBO) przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych (anonimizowane) i udostępnia jest na stronie internetowej NSA. Baza została startowo zasilona wybranymi orzeczeniami (dostępnymi testowo od początku 2007 na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl) i jest codziennie na bieżąco aktualizowana przyrostowo danymi gromadzonymi w systemie komputerowym NSA i WSA, które nie zostały wykluczone z udostępniania w Internecie, oraz dla których utworzono wersję zanonimizowaną orzeczenia.

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych
W ramach Portalu Orzeczeń odbywa się bezwnioskowa publikacja treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanych przez sądy powszechne. Orzeczenia dostępne są za darmo oraz bez potrzeby uprzedniej rejestracji użytkownika. Wszystkie opublikowane orzeczenia są uprzednio zanonimizowane, czyli w ich treści nie znajdziemy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą. Portal dostępny na stronie: www.orzeczenia.ms.gov.pl.

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)
ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. Baza dostępna na stronie: http://isap.sejm.gov.pl.

Baza wyroków sądowych
Baza wyroków sądowych jakie zapadły w Polsce dostępna na stronie: www.wyrok.org.