Katalogi

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy zawiera zasoby zgromadzone w Wydziałowej Bibliotece Prawniczej przed rokiem 1999, uszeregowane w trzech podkatalogach:

  • Katalog główny
  • Katalog czasopism
  • Katalog działowy

Katlog główny i katalog czasopism posiadają układ alfabetyczny, natomiast katalog działowy ułożony jest według określonych dziedzin prawniczych, w danej dziedzinie chronologicznie według roku wydania dzieła, a w obrębie roku alfabetycznie.

Książki z katalogu kartkowego dostępne są wyłącznie na miejscu po uprzednim zamówieniu ich u dyżurującego bibliotekarza w czytelni WBP.

 

Katalog komputerowy

Z początkiem roku 1996 Wydziałowa Biblioteka Prawnicza rozpoczęła wprowadzanie w systemie VTLS-VIRTUA opisów bibliograficznych książek i czasopism do ogólnouniwersyteckiej bazy katalogowej. Obecnie w bazie Katalogu Komputerowego (KKZB UJ) znajdują się wszystkie pozycje dostępne w wypożyczalni, na bieżąco wprowadzane są nowości oraz sukcesywnie uzupełniany jest o starsze wydania. W chwili obecnej skatalogowane komputerowo są wszystkie dzieła wydane po 1970 r. Książek wydanych do roku 1969 należy szukać w katalogu kartkowym.

 

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ

 

Przy wyszukiwaniu dzieł prosimy zwrócić uwagę na lokalizację. Egzemplarze, które znajdują się w Wydziałowej Bibliotece Prawniczej oznaczone są kodem lokalizacji: WYDZ. BIBL. PRAWNICZA, WBP - Czytelnia, WBP - Magazyn, WBP - Katedry Hist.-Prawne, WBP - SPWIntel., WBP - SPWIntel. - archiwalny.

Opis kodu lokalizacji:
  • WBP - Wypożyczalnia - książkę można wypożyczyć (czasopism nie wypożycza się).
  • WBP - Czytelnia - nie wypożycza się, książka dostępna na miejscu w czytelni.
  • WBP - Magazyn - nie wypożycza się, książkę trzeba zamówić z magazynu do czytelni.
  • WBP - SPWIntel. oraz WBP - SPWIntel. - archiwalny - nie wypożycza się, książka dostępna na miejscu w Sekcji Prawa Własności Intelektualnej (ul. Józefa 19).
  • WBP - Katedry Hist.-Prawne - nie wypożycza się, książka dostępna na miejscu w pokoju nr 3 przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie (Księgozbiór katedr historyczno-prawnych).
 

Uwaga:
W przypadku Wydziałowej Biblioteki Prawniczej opcja zamawiania i rezerwacji egzemplarzy przez Katalog Komputerowy nie jest możliwa.