Uroczyste objęcie funkcji Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ przez prof. dra hab. Jerzego Pisulińskiego

Wydział Prawa i Administracji UJ najlepszy w X Rankingu Gazety Prawnej

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Prawa i Administracji UJ po raz szósty z rzędu został zwycięzcą X Rankingu Wydziałów Prawa opracowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną". Zdobyliśmy 112,5 pkt na 116 możliwych do uzyskania. O naszej wysokiej ocenie zdecydowały wyniki w poszczególnych kategoriach konkursowych, takich jak: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom, wyniki absolwentów na egzaminach na aplikacje i perspektywy na rynku pracy.

Data opublikowania: 24.06.2016
Osoba publikująca: Jerzy Kura

Wydział Prawa i Administracji UJ po raz trzeci z rzędu zwyciężył w rankingu wydziałów prawa przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita"

Informujemy, że Wydział Prawa i Administracji UJ po raz trzeci z rzędu zwyciężył w rankingu wydziałów prawa przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita". Oceniane jednostki mogły otrzymać 45 punktów. Nasz Wydział zdobył 37,2 pkt., czyli 83 proc. z możliwych.

Autorzy tegorocznej edycji rankingu „Rzeczpospolitej" oceniali jednostki prowadzące studia prawnicze w trzech kategoriach: potencjał naukowy (ocena parametryczna, rozwój kadry, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, konkurencyjność), jakość kształcenia (zdawalność na aplikacje prawnicze, dostępność kadry naukowej, praktyka zawodowa, ocena wyróżniająca PKA, wykładowcy zawodowi) oraz współpraca z zagranicą (mobilność kadry i studentów, wielojęzyczność, szkoły prawa obcego). Każdej z nich przyporządkowano odpowiednio 14, 17 i 14 punktów.

Serdecznie gratulujemy naszym pracownikom i studentom!

Data opublikowania: 13.06.2016
Osoba publikująca: Jerzy Kura